fbpx

Проблеми със съня

Когато сънят е труден … това обикновено се усеща лесно: умора, изтощение, понижена работоспособност – това са само някои от последиците. Често стресът предизвиква неспокоен сън, нерядко в резултат на собственото поведение, например ако трябва да изпратим имейл в последния момент преди да изгасим нощната лампа.
Проблемите със съня се изразяват предимно в трудности при заспиването и поддържането на съня. Причините за това могат да варират от органични заболявания до хъркащи партньори. Последното е само една от причините, поради които жените са цялостно по-често засегнати от нощно безпокойство в сравнение с мъжете.
Периодичните проблеми със съня не са непременно причина за безпокойство, но в някакъв момент засягат почти всички. Често те могат да бъдат овладени чрез промяна на поведението. ОЙОНО нощ също може да спомогне за спокойния сън с трифазната таблетка: растителните съставки на хранителната добавка, комбинирани с мелатонин, могат да помогнат за по-бързото заспиване¹, да поддържат съня спокоен² и да спомогнат за непрекъснат сън³ – и това без ефект на привикване.
Ако проблемите със съня продължат по-продължително от един месец, причината за това трябва да бъде изяснена с лекарска помощ. Продължителният влошен сън не само намалява качеството на живот, но е и много нездравословен.“