fbpx

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КУКИТА (COOKIES)

Общи положения

Тази политика за защита на лични данни  на нашия сайт http://www.oyono.bg/(„нашия сайт“), определя основата, на която всички лични данни, които събираме от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани от нас. Моля прочетете внимателно текста по-долу, за да разберете как ще третираме Вашите лични данни. Посещавайки http://www.oyono.bg/, Вие приемате и се съгласявате с настоящата политика. Използването на нашия сайт е възможно без посочване на лични данни, с изключение на данните, които се предават от вашия браузър, за да ви позволи да посетите нашия сайт. Aко все пак обаче желаете да използвате определени наши услуги чрез уебсайта ни, то обработването на лични данни би моглo да стане необходимo.

Ние се отнасяме отговорно към защитата на Вашите лични данни и обработваме само лични данни, необходими за да бъде съдържанието от нашия сайт представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашето устройство или за други цели, за които съществува законово основание. Ние непрекъснато предприемаме технически и организационни мерки, за да гарантираме поверителността на всички данни на клиенти и потребители, както и спазването на разпоредбите за защита на данните, приложими в Европейския съюз и в Република България.

Моля, имайте предвид, че връзките от нашия сайт може да Ви отведат до външни сайтове, които не са обхванати от тази политика. Препоръчваме Ви сами да проверите техните политики за поверителност, преди да изпратите лична информация. Ние не носим отговорност за съдържанието, функциите или политиките за събиране на информация на тези външни сайтове.

ЛИЧНИ ДАННИ – СУБЕКТИ, АДМИНИСТРАТОР, ОБРАБОТВАЩ И ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Субект на лични данни

Субектът на лични данни е всеки посетител на нашия сайт – физическо лице.

Администратор на лични данни

За целите на Общия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета за защита на личните данни (наричан по-долу „ОРЗД„) и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД„), администраторът на данните е „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление в България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1700, район Студентски, ул. „Околовръстен път“ № 199А (наричано по-долу „ФЬОНИКС„, „ние“ или „нас“).

ФЬОНИКС се ангажира да осигурява и зачита поверителността и неприкосновеността на Вашите данни.

В качеството си на администратор на лични данни, ние определяме целта на обработката на Вашите данни, както и средствата, с които се извършва тази обработка, например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката.

Обработващ лични данни

Обработващият лични данни е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което ФЬОНИКС определя целта и средствата на обработването, а също така проверява дали обработващият отговаря на изискванията на ОРЗД. Такъв обработващ може да бъде, например, дружество, което по силата на договор с ФЬОНИКС отговаря за маркетингова кампания на ФЬОНИКС в социална мрежа и генерират отчети за успеваемостта й. Съответно, ФЬОНИКС е възложило на обработващ/и/ данните, имащ/и/ такива компетенции, като наборът от лични данни, които се предават от вашия браузър, за да ви позволи да посетите уебсайта ни.

Длъжностно лице по защита на личните данни

Длъжностното лице по защита на личните данни на ФЬОНИКС, с което можете да се свържете при въпроси, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на Вашите права е:

Галина Степанова Максимова,

Адвокатско дружество „Динков, Максимова, Русева-Савова“

Адрес: Площад „Света Неделя“ № 16, етаж 2, гр. София, п.к. 1000, Район „Средец“, Столична Община

Имейл: galina.maximova@gmdlawyers.com

Телефон: +359888240478

От съображения за сигурност и за защита на предаването на лични данни и друго поверително съдържание, нашият сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по символния низ „https://“ и символа за заключване в реда на Вашия браузър.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Личните данни са всяка информация, която се отнася до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, например данни за име или адрес, телефонен номер, мобилен номер, номер на факс, банкови данни.

Отличителна категория представляват „специалните категории лични данни“ съгласно чл. 9 от ОРЗД. Тези данни се считат за особено чувствителни и изискващи специална защита. Специалните категории лични данни включват, например, данни за здравословното състояние, етническия произход, генетиката на физическото лице и т.н.

Ние събираме и обработваме следните данни за наши КЛИЕНТИ:

Информация, която събираме за Вас автоматично. По отношение на всяко Ваше посещение с информационна цел, ние автоматично ще събираме следната информация:

 • Техническа информация, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на Вашето устройство (компютър, таблет, лаптоп, смартфон) с интернет, тип и версия на браузъра, настройка на часовата зона, типове и версии на добавките на браузъра, операционна система и платформа; и
 • Информация за Вашето посещение, включително пълните унифицирани локатори на ресурси (URL), поток от кликвания към, през и от нашия сайт (включително дата и час), продукти, които сте преглеждали или търсили, време за реакция на страницата, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействие със страницата (като превъртане, щраквания и преместване на мишката), използвани методи за прелистване извън страницата.

Горният списък не е изчерпателен и в конкретни случаи може да се наложи да съберем допълнителни данни за целите, посочени в тази политика. Обработването се извършва на основание Член 6, Параграф 1, буква е) от ОРЗД, въз основа на нашия легитимен интерес за подобряване на стабилността и функционалността на нашия сайт. Данните няма да бъдат предавани или използвани по друг начин. Ние си запазваме правото впоследствие да проверим регистрационните файлове на сървъра, в случай че има конкретни индикации за незаконна употреба.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Когато Вие ни предоставяте информация, ние ще я използваме:

 • за да гарантираме, използвайки вътрешни анализи на данни и други свързани маркетингови методи, че съдържанието от нашия сайт е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашето устройство.

Когато ние събираме информация за Вас, ще я използваме:

 • за администриране на нашия сайт, включително за отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, статистически цели и проучвания;
 • за да подобрим нашия сайт, за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния и достъпен начин за Вас и за Вашето устройство;
 • за да Ви позволим да участвате в наши интерактивни функции, ако има такива, когато решите да го направите;
 • като част от нашите усилия да поддържаме нашия сайт сигурен и защитен;
 • за оценка или разбиране на ефективността на рекламата, която предоставяме на Вас и на другите, и за предоставяне на подходяща реклама за Вас; и
 • за да правим предложения и препоръки към Вас и другите потребители на нашия сайт относно стоки или услуги, които може да Ви интересуват.

Може да използваме автоматизирано вземане на решения и профилиране, за да адаптираме информацията, която Ви предоставяме, към Вашите потребности.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИ ДАННИ

Споделяне на Ваши данни с нашия персонал

Ние споделяме информацията, която ни предоставяте, с нашия персонал, за да можем да Ви предоставим нашите продукти и услуги.

Споделяне на Ваши данни с трети страни

Може да споделим Вашата информация с избрани трети страни, включително:

 • рекламодатели и рекламни мрежи, които изискват данните, за да избират и предоставят подходящи реклами на Вас и други потребители. Ние не разкриваме информация за идентифицируеми лица на нашите рекламодатели, но можем да им предоставим обобщена информация за нашите потребители. Може да използваме личните данни, които сме събрали от Вас, за да покажем реклама на определена целева аудитория;
 • доставчици на облачни и други ИТ услуги, обработващ/и/ данните;
 • доставчици на анализи и търсачки, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на нашия сайт.

Има определени изключителни обстоятелства, при които можем да разкрием Вашите лични данни, когато:

 • се изпълняват съдебни разпореждания или законови изисквания;
 • е необходимо за защита на безопасността на нашите служители, нашата собственост или обществото;
 • е необходимо за предотвратяване или разкриване на престъпления, включително обмен на информация с други компании или организации за целите на защита от измами и намаляване на кредитния риск; и/или
 • е част от корпоративно сливане, вливане или продажба на активи, като в този случай, ние бихме споделили Вашата информация с бъдещия продавач или купувач.

Споделяне на Вашата информация с Google

Доставчик е Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“)

 • Ползваме програма за анализ на интернет трафика Google Analytics. Тази програма използва cookies, за да помогне на нашия сайт да анализира как го използвате. Събраната от тези Cookies информация за вашето ползване на нашия сайт или мобилно приложение (включително Вашия IP адрес) ще бъде предадена и съхранявана от Google. Google използва тази информация за оценка на Вашите потребителски предпочитания, за отчитане на активността на уебсайта или на мобилното приложение към оператора (нас) и за предоставяне на други услуги, свързани с Вашата дейност на уебсайта/мобилното приложение и използването на интернет. Google може също така да предава тази информация на трети страни, ако това се изисква от закон или ако такива трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с никакви други данни, притежавани от Google. Ние използваме Google Analytics и подобни технологии само ако получим съгласието Ви, на основание чл. 6 ал. 1, б. „а“ от ОРЗД. Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашия сайт или мобилни приложения. Можете да намерите подробна информация за Google Analytics и поверителността (включително как можете да контролирате каква информация се изпраща до Google) на адрес https://policies.google.com/privacy/partners.

За да предотвратите проследяване, можете да инсталирате приставка (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) в браузъра си или да изключите Google Analytics в мобилното приложение.

 • Ползваме системата за показване на реклами Google Ads и прилага функцията за проследяване на потребителската активност, разработена от Google, с цел персонализиране на онлайн рекламите въз основа на интересите и местоположенията. Опцията за анонимизиране на IP адресите се контролира от мениджъра на маркери в Google посредством вътрешна настройка. Тази настройка е конфигурирана така, че изискваното от законодателството в областта на защитата на поверителността анонимизиране да обхваща IP адресите. Рекламите се показват въз основа на търсенията в уебсайтовете, принадлежащи към рекламната мрежа на Google. Потребителят може също да избере вида на Google рекламите, които му се показват, или да изключи Google рекламите, базиране на интереси, като използва страницата ads settings. Освен това той може да изключи „бисквитките“ на трети страни, като използва инструмента за отказ от получаване на бисквитки, предоставен от организацията Network Advertising Initiative. Ако не желаете да получавате никакви персонализирани реклами, може да изключи опцията за показване на такива реклами, като използва страницата на Google Ad Settings.

За подробна информация относно услугите и поверителността на Google (включително как можете да контролирате каква информация се изпраща до Google), моля, посетете https://policies.google.com/privacy/partners.

Повече информация относно начина, по който Google използва „бисквитки“, можете да намерите в политиката за поверителност на Google.

Споделяне на Вашата информация с Meta /Facebook

Ползваме програмата Meta Pixel – с неговата помощ могат да се проследят действията на потребители, след като са видели или отворили реклама във Facebook. Това ни позволява да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook и да събираме данни за статистически цели. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, ние не получаваме информация за самоличността на потребителите. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook.
За повече информация относно защитата на Вашата поверителност във Фейсбук, моля посетете информацията за поверителност на Фейсбук на www.facebook.com/about/privacy.

Срокът на съхранение на данните, събрани с помощта на бисквитки, е 12 месеца.

Подробна информация с кого споделяме Вашите данни е достъпна чрез нашето длъжностно лице по защита на данните.

КУКИТА (COOKIES)

Нашият сайт http://www.oyono.bg/ използва „бисквитки“ (cookies), за да Ви различи от другите посетители. Бисквитките са технически необходими за нормалното функциониране на системата и ни помагат да подобрим нашия сайт и Вашия достъп до него. Продължавайки да разглеждате нашия сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Бисквитката е малък файл с букви и цифри, който съхраняваме във Вашия браузър или на твърдия диск на Вашето устройство, при условие че ги приемете. На твърдия диск на Вашето устройство се записва информация, необходима единствено за предоставяне на функционалностите на системата. Тази информация не се споделя с трети страни.

Използваме следните бисквитки:

 • Технически необходими бисквитки: Те са задъжителни за работата на нашия сайт и Ви позволяват да влизате в защитени зони на нашия сайт, да използвате количката за пазаруване или да използвате услуги за електронно фактуриране. Тези бисквитки са необходими за основни функции като сигурност, проверка на самоличността и управление на мрежата.
 • Аналитични бисквитки: Аналитичните бисквитки се използват за анализиране на трафика на нашия сайт, да разберем броя на посетителите и как посетителите използват нашия сайт. Например, тези бисквитки могат да проследяват колко дълго оставате на сайта или кои страници посещавате. Това ни позволява да разберем как можем да подобрим нашия сайт като гарантираме, че потребителите лесно намират това, което търсят. Информацията, събрана от тези бисквитки за проследяване и ефективност, не идентифицира отделен посетител.
 • Функционални бисквитки: Функционалните бисквитки се използват за съхраняване на вече предоставена информация и за предлагане на подобрени и персонализирани функции. Чрез тях могат да се запомнят изборите, които сте направили, докато сърфирате в нашия сайт. Например, може да използваме функционални бисквитки, за да запомним Вашите езикови предпочитания или Вашите данни за вход, както и да Ви поздравяваме по име всеки път, когато влезете в сайта.
 • Бисквитки за маркетингови цели: Тези бисквитки записват Вашето посещение на нашия сайт, страниците, които сте посетили, и връзките, които сте последвали. Маркетинговите бисквитки се използват за показване и приспособяване на реклами, които е вероятно да Ви заинтересуват въз основа на Вашите навици на сърфиране. Предоставени от нашите доставчици на съдържание и/или реклами, те могат да комбинират информацията, която са събрали от нашия сайт, с друга информация, която са събрали от дейностите на Вашия уеб браузър във Вашата мрежа от сайтове.

Моля имайте предвид, че трети страни (включително, но не само, рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като услуги за анализ на уеб трафик) също могат да използват бисквитки, върху които ние нямаме контрол. Тези бисквитки вероятно са аналитични бисквитки или бисквитки за маркетингови цели.

Можете да блокирате бисквитките, като активирате настройката на Вашия браузър не приемам, която Ви позволява да откажете настройките на всички или някои бисквитки. Въпреки това, ако използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички бисквитки (включително технически необходимите бисквитки), може да нямате достъп до целия или части от нашия сайт.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Продължителността на съхранението на личните данни се основава на съответното правно основание, целта на обработката и, ако е приложимо, също на съответния законов период на съхранение (напр. търговски и данъчни периоди на съхранение).

Ако личните данни се обработват въз основа на изрично съгласие в съответствие с Член 6, Параграф 1, буква a) от ОРЗД, тези данни ще се съхраняват докато субектът на данните не оттегли своето съгласие.

Ако има законови периоди на съхранение за данни, които се обработват като част от законови задължения на основание Член 6, Параграф 1, буква б) от ОРЗД, тези данни ще бъдат рутинно изтрити след изтичането на съответния законово регламентиран период на съхранение, при условие че не е необходимо повече време за изпълнение или иницииране на договор за продажба от разстояние на стоки и/или нямаме легитимен интерес от по-нататъшното им съхранение.

Когато личните данни се обработват въз основа на Член 6, Параграф 1, буква е) от ОРЗД, а именно, обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси или на легитимните интереси на трета страна, тези данни се съхраняват докато субектът на данните упражни правото си на възражение в съответствие с Член 21, Параграф 1 от ОРЗД, освен ако нямаме убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, основните права и свободи на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

При обработване на лични данни за целите на директен маркетинг, на основание Член 6, Параграф 1, буква е) от ОРЗД, тези данни се съхраняват докато субектът на данните упражни правото си на възражение съгласно Член 21, Параграф 2 от ОРЗД.

Освен ако не е посочено друго, съхраняваните лични данни ще бъдат изтрити, когато вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на нашите защитени сървъри в България. Вашите данни ще бъдат обработени от персонал, който работи за нас. Това включва персонал, ангажиран, наред с други функции, с изпълнението на Вашата поръчка, обработването на Вашите данни за плащане и предоставянето на услуги за поддръжка. С предоставянето/изпращането на Вашите лични данни Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработване. Ние ще предприемем всички разумно необходими мерки, за да гарантираме, че Вашите данни се третират и обработват сигурно и в съответствие с настоящата политика и с изискванията на ОРЗД.

Предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предоставени на нашия сайт; всяко такова предоставяне е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация и лични данни, ще използваме строги процедури, мерки и функции за сигурност, за да направим всичко възможно, действайки добросъвестно, да предотвратим инциденти със сигурността на данните и съответен неоторизиран достъп до тях (‘хакване’).

ВАШИТЕ ПРАВА

Ние имаме законово задължение да Ви предоставим кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна информация относно Вашите лични данни и използването им от наша страна. Приехме тази политикас цел защита на Вашите данни, но ако имате въпроси или се нуждаете от по-конкретна информация, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Имате право на достъп до Вашите лични данни, съгласно Член 15 от ОРЗД:

Имате право да поискате от нас да потвърдим дали притежаваме или не Ваши лични данни. Ако го направим, имате право да получите копие от тази информация и да бъдете информирани за следното:

 • Защо използваме Вашите данни;
 • Какви категории данни използваме;
 • С кого сме споделили личните данни;
 • Колко дълго предвиждаме да съхраняваме Вашите данни.

За да запазим сигурността на Вашите данни, ще трябва да потвърдим самоличността Ви преди да Ви предоставим копие от информацията, която съхраняваме. Първото копие на Ваши данни, което поискате от нас, ще бъде предоставено безплатно, а ако имате нужда и от допълнителни копия, може да начислим административна такса, за да покрием нашите разходи за това.

Имате право да коригирате всички неточни или непълни лични данни, съгласно Член 16 от ОРЗД:

Когато сте поискали копие от информацията, която съхраняваме за Вас, може да забележите, че има неточности в записите или че определени части са непълни. Ако случаят е такъв, можете да се свържете с нас, за да коригираме нашите записи.

Имате право да бъдете забравени, съгласно Член 17 от ОРЗД:

Възможно е вече да не е необходимо да съхраняваме лична информация и данни за Вас. Това може да се случи, когато:

 • данните вече не са необходими за първоначалната цел, за която сме ги събрали;
 • оттеглите съгласието си да обработваме / използваме данните (и ние нямаме друга правна причина да продължим да ги обработваме / използваме);
 • възразявате срещу обработването / използването на Ваши данни и ние нямаме причина да продължим да ги използваме;
 • използвали сме Ваши данни неправомерно; и/или
 • съществува законово изискване да изтрием Вашите данни.

В тези ситуации имате право Вашите лични данни да бъдат изтрити. Ако смятате, че една от тези ситуации се отнася за Вас, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Имате право да ограничите начина, по който използваме Вашите лични данни, съгласно Член 18 от ОРЗД:

Имате право да поискате от нас да спрем да използваме Вашите лични данни по какъвто и да е начин, различен от простото запазване (съхранение) на копие от тях. Това право е налице, когато:

 • сте ни информирали, че информацията, която притежаваме за Вас, е неточна и ние все още не сме успели да проверим това;
 • сте възразили срещу използването на Ваши данни за нашите собствени законни интереси и ние сме в процес на разглеждане на Вашето възражение;
 • евентуално сме използвали Ваши данни по незаконен начин, но Вие не искате да ги изтрием; или
 • повече не е необходимо да използваме информацията Ви, но Вие се нуждаете от нея за правен иск.

Ако смятате, че някоя от тези ситуации е приложима, моля свържете се с нас.

Имате право копие от Вашите данни да бъде прехвърлено на Вас или на трета страна в съвместим формат, съгласно Член 20 от ОРЗД (право на преносимост на данните):

Вие имате право да получите копие от Вашите лични данни за Ваши собствени цели. Това право Ви позволява да премествате, копирате или прехвърляте Вашите лични данни по-лесно от една ИТ система в друга, по безопасен и сигурен начин. Ако желаете да прехвърлим копие от Вашите данни на Вас или на трета страна / друга организация в структуриран, често използван и машинно четим формат, моля свържете се с нас.

Имате право да възразите срещу директния маркетинг, съгласно Член 21, Параграф 2 от ОРЗД:

Можете да ни кажете по всяко време, че предпочитате да не използваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Ако не желаете да получавате реклами от нас, моля свържете се с нас или използвайте връзките, предоставени в някоя от нашите маркетингови съобщения, и ние ще спрем незабавно изпращането на реклами.

Имате право да възразите срещу използването на Вашите лични данни за наши собствени законни интереси, съгласно Член 21, Параграф 6 от ОРЗД:

Понякога използваме Ваши лични данни, за да постигнем цели, които ще помогнат както на нас, така и на Вас. Например:

 • когато Ви информираме за продукти или услуги, които са подобни на тези, които вече сте закупили;
 • когато използваме Ваши данни, за да може това да ни помогне да подобрим бизнеса си; или
 • когато се свържем с Вас, за да взаимодействаме, да комуникираме или да Ви уведомим за дадени промени, които правим.

Ние се стремим винаги да гарантираме, че Вашите лични данни са правилно защитени. Ако смятате, че начинът, по който използваме Вашите данни, не е оправдан поради въздействието му върху Вас или Вашите права, имате право да възразите. Освен ако нямаме убедителна причина да продължим, ние следва да спрем да използваме Вашите лични данни за тези цели. За да упражните правото си да възразите срещу използването на Вашите данни за целите по-горе, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и профилиране, съгласно Член 22 от ОРЗД:

Всяко автоматизирано вземане на решения или профилиране, което предприемаме, е единствено с цел персонализиране на информацията, която Ви предоставяме. Ние няма да използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за решения, които ще имат правни последици за Вас. Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен. Ако имате притеснения или въпроси относно това право, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Право да оттеглите съгласието си, съгласно Член 7 от ОРЗД:

Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Право на подаване на жалба до надзорен орган:

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на ОРЗД.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази политика за защита на личните данни и кукита (cookies) е приета с решение на управителите на ФЬОНИКС от 25.01.2023 г. и влиза в сила, считано от 25.01.2023 г. .ФЬОНИКС може едностранно да изменя и допълва настоящата политика, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на нашия сайт. Моля, проверявайте често, за да видите актуализации или промени в настоящата политика. Регистриран КЛИЕНТ дава съгласието си в потребителския си профил (клиентски акаунт), че е информиран за промените и ги приема. Ако не ги приемате, следва да преустановите по-нататъшно ползване и пазаруване от уебсайта на аптеката.

ЖАЛБИ

Ако искате да подадете жалба относно обработването на Вашите лични данни, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни, за да Ви съдействаме и да се опитаме да Ви помогнем. Ние обезателно ще Ви отговорим в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаването й.

Ако считате, че Вашите права, свързани със защита на личните Ви данни, са нарушени, Вие може да отправите жалба и до Комисията за защита на личните данни.